Website Banner
     
 
 
     
 
รายการอาหารโต๊ะจีน
 
     
 
 
 
 
   
     
 
website statistics
 
     
 
 
 
     
 
Package studio 13,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ  2 ชุด

- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด 20*24 นิ้ว (รีทัช) 1 ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- และรับภาพขนาด 4*5 นิ้ว (ต้นฉบับ)  20 ภาพ
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน  1 ชุด
-ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้วันงาน  1 ชุด (เลือกแบบได้
) 
Package studio 17,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ 3 ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด 20*24 นิ้ว (รีทัช)  1ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 5*7 นิ้ว จำนวน  1 เล่ม (15 หน้า)
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน  1  ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้วันงาน  1  ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่  1  เวลา
 
\- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอคชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ   3  ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด 20*24 นิ้ว (รีทัช)  1 ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 8*12 นิ้ว จำนวน  1 เล่ม (15 หน้า)
- ไฟล์ภาพต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน  2  ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้วันงาน  2  ชุด
- แต่งหน้าทำผมงาน นอกสถานที่  2  เวลา 


Package studio 25,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน  70  แอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ  3  ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
-รับภาพขนาด 24*30 นิ้ว (รีทัช) 1  ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 10*12 นิ้ว จำนวน 1 เล่ม  (20 หน้า)
- ไฟล์ภาพต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน  2  ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้วันงาน  2  ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่  2 เวลา 

Package studio 31,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอ็คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ 3 ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด 24*30 นิ้ว(รีทัช) 1 ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 12*15 นิ้ว จำนวน 1 เล่ม (15 หน้า)
- ไฟล์ต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน  2 ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้วันงาน  2  ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่  2  เวลา

 

Package studio 35,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ 4 ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด 24*30 นิ้ว (รีทัช) 1 ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ
- รับภาพ 20*24 นิ้ว (รีทัช) 1 ภาพ
- รับภาพ Photo mix  20*24 (รีทัช) 1 ภาพ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 12*15 นิ้ว จำนวน 1 เล่ม (20 หน้า)
- ไฟล์ภาพต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้ในวันงาน 2 ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้ในวันงาน 2 ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่  2 เวลา
*** เลือกตัดชุดใหม่ใส่ในวันงานได้ (ตัดเช่า)  1 ชุด
 
Package studio 38,900
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดแอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว ท่านละ 4 ชุด
- พร้อมแต่งหน้าทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด  30*40 นิ้ว (รีทัช) 1 ภาพ
- รับภาพ 20*24 นิ้ว (รีทัช) 1 ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 2 กรอบ
- รับภาพ photo mix 20*24 (รีทัช) 1 ภาพ
- อัลบั้ม LCD ขนาด 12*15 นิ้ว จำนวน 1 เล่ม (20 หน้า)
- ไฟล์ภาพต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้ในวันงาน   2  ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้ในวันงาน  2  ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่  2  เวลา
*** เลือกตัดชุดใหม่ใส่ในวันงานได้ (ตัดเช่า)  1  ชุด

                                                      

  
Package studio  45,000 
- ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัด แอ๊คชั่น
- ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับบ่าว+สาว จำนวน  4  ชุด
- พร้อมแต่งหน้า ทำผมในวันถ่าย ตามสไตล์ชุดที่เลือก
- รับภาพขนาด  30*40 นิ้ว (รีทัช)  2  ภาพ
- พร้อมเคลือบและใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 2 กรอบ
- รับภาพ Photo mix  20*24  นิ้ว (รีทัช)  1  ภาพ พร้อมกรอบ
- อัลบั้ม LCD ขนาด  12*15  นิ้ว  จำนวน  1  เล่ม (20 หน้า)
- ไฟล์ต้นฉบับที่ถ่ายทั้งหมดให้ไปเลย!!!
- ชุดวิวาห์เจ้าสาวสำหรับใช้ในวันงาน  2  ชุด
- ชุดสูทหรือทักซิโดเจ้าบ่าวใช้ในวันงาน  2  ชุด
- แต่งหน้าทำผมในวันงาน นอกสถานที่   2  เวลา
- ถ่ายภาพนิ่งในวันงาน  1 เวลา (ช่วงเย็น
- ถ่าย VDO ในวันงาน 1 เวลา (ช่วงเย็น)
*** เลือกตัดชุดใหม่ บ่าว+สาว ใส่ในวันงานได้ ท่านละ 1 ชุด

 
     
Current Pageid = 601